Jan Inge Karlsen Wüller

 

Oppgaveskriving/ interesseområder

Følgende vises eksempler på skriveoppgaver gjort under utdannelse.
Oppgavetematikk danner et bilde av mine interesseområder.

 Tid


Oppgaver

 Studie
2018

"Didaktikkens Labyrint"
Semesteroppgave, hvor forholdet mellom utfordring/ oppgavers vanskelighetsgrad og ferdighet/  kunnskapsnivå blir undersøkt i relasjon til didaktikk og pedagogiske faktorer.

Praktisk pedagogikk. 
Universistetet i Stavanger
 2017

 

"Subjektiv mestringsevne og selvregulering i entreprenørskap"
 Masteroppgave. Oppgaven bygger på Banduras teorier om "Self Efficacy".

Master i Innovasjon og Ledelse.
Høyskolen på Vestlandet
 2016

 

"Kunnskapsdeling i innovasjonsprosjekt"
- Fysisk samhandling vs. digital samhandling.
Termpaper i teknologiledelsesfaget

Master i Innovasjon og Ledelse.
Høyskolen på Vestlandet
 2016

 

"Lakselus"
- Kartlegging av utfordringer rundt lakselus i oppdrettsbransjen.
Analyse og løsningsarbeid vha. Design Thinking prosessverktøy (gruppeoppgave)

Master i Innovasjon og Ledelse.
Høyskolen på Vestlandet
 2016

 

"Crowdfunding"
Termpaper - "New business models"

Master i Innovasjon og Ledelse.
Høyskolen på Vestlandet
 2015

 

"Born global, radical and disruptiv"
Strategy and marketing of high-technology
Termpaper - Marketing and int. Strategy. Business to business.

Master i Innovasjon og Ledelse.
Høyskolen på Vestlandet
 2015

 

"Innovasjoner i Bergensregionen"
-Hvordan legges det til rette for at bedrifter i Bergensregionen skal bli innovative?
Termpaper Innovasjon og ledelse (gruppeoppgave)

Master i Innovasjon og Ledelse.
Høyskolen på Vestlandet
 2015

 

"Oljefondets samfunnsansvar"
-Etiske retningslinjer ved investering.
Termpaper Teknologiledelse (teamoppgave).

 Master i Innovasjon og Ledelse.
Høyskolen på Vestlandet
  2015

 

"Organisasjonsendring ved innføring av
Robotteknologi"
Termpaper Teknologiledelse (teamoppgave)

 

 Master i Innovasjon og Ledelse.
Høyskolen på Vestlandet
     
 2006

"Farge som strategisk valg, og merkepersonlighetstrekk"
Oppgaven bygger på JL Aarkers forskning:
"Dimensions of Brand Personality" 1997.

Bacheloroppgave.

Internasjonal Markedsføring og Relasjonsledelse.
Markedshøyskolen i Oslo
 2004 "Forandring fryder?"
-Endringsprosesser i små og store organisasjoner
Termpaper i organisasjonsutvikling og ledelse

Internasjonal Markedsføring og Relasjonsledelse.
Markedshøyskolen i Oslo
 2003 "Følelsesmessig påvirkning og kjøpsatferd"
-Multisensorisk læring
Termpaper i forbrukeratferd
Internasjonal Markedsføring og Relasjonsledelse.
Markedshøyskolen i Oslo